Es constitueix la societat Coaliment Penedés, reforçant així la seva presència a Catalunya.