S’unifiquen tots els establiments de Comercial Saperas sota la marca Coaliment.