Es constitueix la societat Distribución General Alavesa S.A., reforçant així la seva presència a la zona nord.