Comença a donar cobertura nacional, per prestar servei a tota la zona de Llevant. Adquireix la societat Central Distribuidora Sarrió, passant-se a anomenar Coaliment Valencia.