S’associa amb la societat Castillo del Barrio i neix Coaliment Andalucía. Amplia la cobertura a tota la zona sud amb l’ensenya Bon Mercat.