Amb Coaliment Castilla, reforça la presència a la zona centre d’Espanya. Adquireix el 100 % de la societat Curiel y Díaz.