Reforma els seus centres cash & carry, passant de Bonmercat a la nova ensenya Comerco, i focalitzant-se al canal de l’hostaleria.