Adquireix la cadena de distribució andalusa Caro Ruiz i es posiciona com a líder a Andalusia.