Durant aquest any, el grup continua el pla d’expansió i augmenta el nombre de botigues i de clients.